1. Sıfat bedava, beleş, caba, ücretsiz, parasız.
  2. Sıfat sebepsiz, yersiz, haksız, uluorta, keyfî, nâhak. a gratuitous insult. gratuitous acts of vandalism.
  3. Sıfat, Hukuk karşılıksız, tazminatsız, karşılığında ücret/tazminat beklemeyen.
    a gratuitous contract: taraflardan
    yalnız birine çıkar sağlayan sözleşme.
ivazsız iktisap
karşılıksız kazandırma İsim, Hukuk
bedava akıl
emeklilik maaşı
ufak armağan
keyfi varsayım
parasız emanet
ücretsiz emanetçi
yed-i emin, yediemin
para karşılığı olmadan emanet kabul etme
belli bir amaçla iade edilmek üzere verilen menkul eşya
serbest para basımı (darphaneye getirilen madenin ücretsiz olarak sikke haline konulması
diğer akit tarafa ivazsız bir menfaat temini için yapılan tek taraflı akit
diğer tarafa kazandırmak için yapılan âkit
diğer tarafa kazandırmak için yapılan akit (diğer akit tarafa karşılıksız bir çıkar sağlamak için yapılan âkit
ivazsız temlik
paranın söz konusu olmadığı sözleşme
ivazsız bağış
ücretsiz uçuş
ivazsız elde edilen bilgi
ivazsız lisans alan kişi
sebepsiz yalan
ivazsız kredi
ivazsiz kredi
karşılıksız ödeme
asılsız vaat
ücretsiz servis
müşteri hizmeti
karşılıksız hizmet
sebepsiz kuşku
karşılıksız devir