gravity fault

  1. yoğun-çatlak: üst tabakası alt tabakanın altına kaymış gibi görünen çatlak.