1. İsim erken-uçan yarasa
    (Pterygistes noctula): bina ve ormanlarda yaşayan, çok erken ve çok yükseklerden
    uçan yassıburunlu yarasa.