1. Sıfat kumlu, içine kum taneleri karışmış.
  2. Sıfat cesur, yiğit.
bir plan, proje, konu, vb'nin zor yanı ve ayrıntıları İsim