ground line

(resimde) alt/ön çizgi, zemin çizgisi. İsim
temel, esas. İsim