1. Sıfat hırçın, aksi, ters, huysuz, suratsız, asık suratlı, somurtkan, dırdırcı.