bir sürü problem
bir sürü çocuk
evsahipliği yapmak Fiil
bir sürü güçlüklerle karşılaşmak Fiil
üreme konutu: bir asalağın üzerinde ürediği canlı.
Aşai Rabbani âyininde kutsal şarap ve ekmeğin yüksek bir yere konulması.
ev sahibi, misafir eden kimse.
act as a host: ev sahipliği yapmak.
konukçu, mihmandar.
izlence yönetmeni, yönetmen.
otelci, hancı.
konakçı, konut: asalakların üzerinde yaşadığı bitki/hayvan.
kalabalık, çokluk, sürü, topluluk.
a host of: pek çok, külliyetli, bir sürü, haddinden ziyade.

a host of details.
He has hosts of friends: Pek çok arkadaşı var.
We are faced with a host of difficulties: Pek çok zorluklarla karşılaştık.
the Heavenly hosts: melekler, yıldızlar.
Lord God of hosts: (a) Meleklerin âmiri olan Allah, (b) Orduları zafere ulaştıran Allah.
He is a host in himself: Bir çok adama bedeldir/Tek başına birçok kimsenin göreceği işi yapar.
ordu.
(Katoliklerde) Aşai Rabbani âyininde takdis edilerek yenen ekmek/yufka.
misafir etmek, ağırlamak.
(düşmanca bir maksat için) toplanmak, bir araya gelmek, içtima etmek.
konak (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
mihmandar İsim
konak hücre İsim, Biyokimya
konak hücre İsim, Viroloji
evsahipliği yapan topluluk
anasistem Bilgi Teknolojileri
asal (erkek , anaç) bilgisayar
ev sahibi memleket
ev sahibi ülke
evsahipliği yapan memleket
ev sahibi hükümet
evsahipliği yapan hükümet
misafir ağırlayan ülke
sivrisinek (US tatarcık) sürüsü
çok fikir sahibi
bir sürü soru
evsahipliği yapan devlet
ev sahibi şehir
evsahibi şehir
evsahipliği yapan şehir
üzerinde bir asalağın bir süre yaşayıp eşeysiz ürediği canlı organizma.
ara konak İsim, Viroloji
ikincil konak İsim, Viroloji
servis yapan barmenin bulunmadığı bar
büro teşrifatçısı
büro teşrifatçılığı
ev sahipliği görevini yerine getirmek Fiil
ev sahipliği rolünü yapmak Fiil
...'e evsahipliği yapmak Fiil
kendi kendine gelin güveyi olmak, ilgililere danışmadan iş görmek, güçlükleri düşünmeden plân kurmak.
kendi kendine gelin güveyi olmak, ilgililerin fikrini almadan plân hazırlamak.
gittikleri yerde turistlerin bölge sakinleriyle tanışması ve birbirlerini etkilemesi

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Hayvanları durdurmak ... kullanılan söz

Köpekleri kovmak, ... çıkarılan ses