one who has memorized the Koran
grind
Hafez al-Assad İsim, İsimler

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Her şeyden ... hüsnâdan dır

Koruyan, muhâfaza eden kimse
Kâfirleri ve ... hüsnâdan dır