1. İsim kıl fanilâ: vaktiyle keşişlerin kendilerine eziyet için giydikleri kaba giysi.