1. gelişme ve refah döneminin arkasından gelen yozlaşma ve çöküş
yarılanma süresi, yarı-yaşam: ışınetkin bir maddenin ışıma ve bozunma sonucu nicelikçe yarıya düşme süresi.

halflife, half life, half-life period ile ayni anlama gelir.
İsim