1. dur(dur)ma(k), durakla(t)ma(k).
 2. duruş, mola, konak(lama).
 3. dur! (askerî birliklere, polisten kaçan sanıklara verilen emir).
 4. bocalamak, duraksamak.
 5. ikircimlenmek, tereddüt etmek, duraksamak.
 6. topallamak, aksamak.
 7. aksak, topal.
 8. aksaklık, topallık.
durdurmak, kesmek, son vermek.
birdenbire durmak.
birden durmak Fiil
gıcırtı ile (yavaş yavaş) durmak.
menkul kıymetler ya da opsiyonlar piyasasında ticaretin geçici olarak durması
dur Askerlik
enflasyonu durdurmak Fiil
durdurma komutu
dur işareti
oy kullanmayı engellemek Fiil
 1. mistaking one thing for another
 2. mix up cross actions
 3. rude and stupid remark
to say something improper Fiil
to do something rude Fiil
to get above oneself Fiil
to get above oneself Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir şeyi ... karıştırma, mezcetme