halt

 1. dur(dur)ma(k), durakla(t)ma(k).
 2. duruş, mola, konak(lama).
 3. dur! (askerî birliklere, polisten kaçan sanıklara verilen emir).
 4. bocalamak, duraksamak.
 5. ikircimlenmek, tereddüt etmek, duraksamak.
 6. topallamak, aksamak.
 7. aksak, topal.
 8. aksaklık, topallık.
durdurmak, kesmek, son vermek.
birdenbire durmak.
birden durmak Verb
gıcırtı ile (yavaş yavaş) durmak.
menkul kıymetler ya da opsiyonlar piyasasında ticaretin geçici olarak durması
dur Military
enflasyonu durdurmak Verb
durdurma komutu
dur işareti
oy kullanmayı engellemek Verb
 1. mistaking one thing for another
 2. mix up cross actions
 3. rude and stupid remark
to say something improper Verb
to do something rude Verb
to get above oneself Verb
to get above oneself Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Bir şeyi ... karıştırma, mezcetme