handle (someone) with kid gloves

  1. (a) (birine) nezaketle/tatlılıkla muamele etmek, (b) çok dikkat/itina göstermek.