handle with care in carriage

  1. Fiil taşınırken kırmamak için dikkatli davranmak