1. (a) (mermi, bomba vb.) geç patlamak, (b) gecik(tiril)mek, ertele(n)mek, geriye/sonraya bırak(ıl)mak,
    muallâkta/askıda kalmak.
    The new project is hanging fire.
  2. geciktirmek, sonraya bırakmak, ertelemek, tehir etmek, ara vermek, devam etmemek.
    We are working very
    hard in the new house, so our plans for a holiday must hang fire for a time.
geç-patlama: ateşleme fitilindeki bozukluk yüzünden patlamanın/infilâkin gecikmesi. İsim