sarsılmak Fiil
çok çalışarak başarısızlığa uğramaktan kaçınmak Fiil
alın teri ile kazanmak Fiil
kötü muamele görmüş
elde edilmesi zor