şeklinde de yazılır. gerici, tutucu, muhafazakâr, mürteci.
inşaat işçisi. İsim