1. müfrit
  2. ifratçı
  3. belirli bir politikaya kesin destek veren
müfrit
uzlaşmaz/başeğmez/aşırı/müfrit kimse. İsim