hard nut to crack

başarılması güç iş
etkilenemeyen kimse
çatallı iş
çetin ceviz
idaresi güç kimse
çetin ceviz, dikkafalı, inatçı, anlaşmaya yanaşmayan/idaresi güç kimse, çetin/çatallı iş, müşkül mesele.