hard working

çok çalışkan. Sıfat
ıkınmak Fiil
çok çalışma
gayretli
hamarat
çalışkan