harmanlamak

  1. Fiil to blend
  2. Fiil to collate
  3. Fiil to gather

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Birçok çeşitten birer parça alıp bir ... üzere karıştırmak, harman etmek