1. İsim uyum, uygunluk, âhenk, birlik.
    to live in harmony. the harmony of color in painting.
  2. İsim, Müzik harmoni, âhenk bilimi, seslerin hoş bir etki bırakacak şekilde birbirine uyması.
  3. İsim uyuşma, anlaşma, mutabakat, muvafıklık, dayanışma, tesanüt.
ahenk teşkil etmek Fiil
dar armoni: bütün sesleri bir oktav içinde kalan armoni.
ademi imtizaç
geçimsizlik
tam uyum halinde yaşamak Fiil
dirlik ve düzen İsim
ses uyumu.
dirlik düzenlik
çıkarların uyumu
uluslararası işlerde uyum
tetabuk etmek Fiil
kamuoyu ile uyum halinde olmak Fiil
ahenk teşkil etmek Fiil