1. yedeğe alma
  2. taşıma
  3. nakil
  4. sürükleme
  5. çekme
  6. yedekleme
  7. vira etme
  8. yer değiştirme
  9. çıkartma
(US) uzun mesafe kamyon taşımacılığı
izbiro Denizcilik
çekme halatı
yedek halatı
kamyonla nakliye masrafları İsim
demiryolları bakım giderleri İsim
(demir) el incesi (gemiyi bir yere yanaştırma bağlama halatlarını kıyıya göndermek için kullanılan ve
gemi adamları tarafından sahile fırlatılan ince
taşıyıcı düzeni
(maden ocağı) taşıma tesisatı
çekme gücü İsim, Denizcilik
çekme ipi
demiryollarında çekici araçlar