have a crack

cürme teşebbüs etmek Fiil
biriyle paylaşılacak kozu olmak Fiil