have a lot of unsalable stock

  1. Fiil elinde büyük miktar satılması olanaksız mal olmak