have been prevented by a previous engagement from taking the chair

  1. Fiil verilmiş bir önceki bir söz yüzünden başkanlık yapmaktan engellenmek