have power to dispose

mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Fiil