have something at one's finger ends

  1. Fiil bir şeyin girdisini çıktısını bilmek
  2. Fiil bir şeyi çok iyi bilmek