health activities

İnsan sağlığı hizmetleri (NACE kodu: 86) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (NACE kodu: Q) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler