heap coals of fire on sb's head

  1. Fiil kötülüğe karşı iyilik yaparak karşısındakinde suçluluk duygusu uyandırmak