heavy users

  1. İsim ağır kullanıcılar
  2. İsim bir ürünü ortalamanın üstünde miktarlarda satın alan müşteriler ya da tüketiciler