1. İsim sığır sineği
    (Hypoderma): sığırlara musallat olan bir tür sinek.