hew a career for oneself

çalışıp çabalayarak mesleğinde ilerlemek Fiil