1. sezdiri, ima, ihsas, üstü kapalı söz.
  to drop/throw out/let fall a hint: sezdirmek, ima/ihsas
  etmek.
  He dropped me a hint that he would like an invitation: Davet beklediğini ima etti.
  He dropped a gentle hint about it: Onu hafifçe ima etti/çıtlattı.
  broad hint: açık ima.
  No need to drop hints: İmaya gerek yok.
  to know how to take a hint = to be able to take a hint: Hemen sezmek (Lep demeden leblebiyi anlamak).
  He took the hint and left at once: Durumu sezdi ve tüydü.
 2. ipucu, emare, belirti, iz, işaret.
  Give me a hint: Bana bir ipucu ver.
  He gave no hint of his
  feelings: Duygularını hiç belli etmedi (hiç renk vermedi).
  not the slightest hint of … : …'den en küçük bir iz/emare bile yok.
 3. öğüt, tavsiye, yol gösterme.
  hints for travellers: yolculara tavsiyeler.
  hints on maintenance:
  bakım öğütleri.
  helpful hints: faydalı öğütler.
 4. iz, eser, cüz'î miktar, bir nebze, biraz.
  There's a hint of summer in the air, although it's only
  May: Mayısta olmamıza rağmen yaz havası var.
  There was a hint of sadness about him: Biraz üzgün görünüyordu.
  There's a hint of garlic in the soup: Çorbada biraz sarmısak var.
 5. fırsat, olanak, imkân.
 6. ima/ihsas etmek, sezdirmek, çıtlatmak, üstü kapalı (olarak) anlatmak/söylemek, dokundurmak.
  He hinted
  me that he was unhappy: Bedbaht olduğunu ima etti.
  I hinted that he ought to work harder.
  He hinted to me nothing of his intention: Niyetini hiç sezdirmedi.
niyetlerini çıtlatmak Fiil
açık ima
anıştırmak Fiil
dolaylı anlatmak Fiil
ima etmek Fiil
ipucu vermek Fiil
işaret etmek Fiil
bir konuda fikir vermek Fiil
ipucu vermek Fiil
birine çıtlatmak Fiil
çok çabuk tepki göstermek Fiil
gizli ima
anlamak Fiil
çakmak
balgam atmak Fiil
dokundurmak Fiil
(a) alâmet/işaret olmak, hissettirmek.
The unsettled weather hinted at a storm. (b) demek istemek.

What are you hinting at? Ne demek istiyorsun(uz)?
çıtlatmak Fiil
bir şey hakkında imada bulunmak Fiil
 1. İsim Indian
 2. İsim India
Indic
dharma İsim
nutmeg İsim, Gıda ve Mutfak
prickly pear
rattan palm
Indian hemp
cannabis
cannabis sativa İsim, Bitki Türleri
indian red
mango
Indian Ocean İsim, Yer İsimleri
maharajah
rajah
turmeric
spikenard İsim, Gıda ve Mutfak
muskroot İsim, Gıda ve Mutfak
nardin İsim, Gıda ve Mutfak
nard İsim, Gıda ve Mutfak
Rhesus monkey, Rhesus macaque İsim, Hayvan Türleri
juggernaut
castor oil
creole İsim
fly in amber
to be not the only pebble on the beach Fiil
to get above oneself Fiil
to get above oneself Fiil
satinwood

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Asya ve Avrupa
 2. Hindistan