1. iyi geçinmek, uyuşmak, anlaşmak.
    Bob hit it off with his new new neighbor right away.
bir türlü birbirlerine ısınmamış olmak Fiil
biriyle kaynaşmak Fiil