hospitality

  1. İsim konukseverlik, misafirperverlik.
  2. İsim ağırlama, izaz, ikram.
    show someone hospitality: birini ağırlamak, misafir etmek.
büyük konuksever olmak Fiil
ağırlamak Fiil
konukseverlik göstermek Fiil
cömert konukseverlik
herkese karşı konukseverlik
birine konukseverlik göstermek Fiil
birinin konukseverliğini kötüye kullanmak Fiil
turizm ve eğlence sektörü İsim, Ekonomi
uyumaktan çok konukseverlik ya da eğlence için kullanılan otel ya da motel odası İsim