how do you do ?

Nasılsınız? Müşerref oldum! (Birisiyle ilk tanışılırken söylenir. Cevap olarak aynı söz tekrarlanır).
müşerref/memnun oldum (ilk tanışıldığı zaman söylenir).
çıkmaz, müşkül/nahoş durum.
a fine/pretty/nice how-do-you-do = how-de-do = how-d'ye-do: tam bir
çıkmaz, sıkıntılı/yüzkarası bir durum.
İsim