hydroelectric plant

  1. İsim hidroelektrik santral
  2. İsim hidroelektrik santrali (HES)
hidroelektrik santral
hidroelektrik santral (HES) İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar