identity element

  1. özdeşlik öğesi: bir kümenin herhangi bir öğesi ile işleme tabi tutulduğunda onu değiştirmeyen öğe. (Toplama
    işlemi için 0, çarpma/bölme işlemi için 1 sayısı özdeşlik öğesidir.).