idle capacity

  1. İsim, Rekabet Hukuku atıl kapasite
  2. (US) atıl kapasite
  3. (US) âtıl kapasite
âtıl kapasitenin katlanılmak zorunda kalınan sabit maliyetleri İsim
atıl kapasitenin katlanılmak zorunda kalınan sabit maliyetleri İsim
atıl kapasite gideri
atıl fabrika kapasitesi