1. Sıfat işsiz.
  idle workmen. When men cannot find employment, they are idle.
  the idle rich: işsiz/âvâre zenginler.
 2. Sıfat boş, âvâre.
  idle hours. We spent many idle hours during the holidays.
 3. Sıfat işlemeyen, âtıl, gayrıfaal, muattal.
  During the business depression half the machines in the factory were idle.
 4. Sıfat aylak, başıboş, tembel, haylaz.
  an idle worthless girl.
 5. Sıfat asılsız, anlamsız, saçma, manasız, boş.
  idle talk.
 6. Sıfat sebepsiz.
  idle fears.
  out of idle curiosity: sırf merak/tecessüs nedeniyle.
 7. Sıfat boş, havaî, vahi.
  idle pleasures.
 8. Sıfat etkisiz, nafile, beyhude, abes.
  idle threats. I knew what would happen, but it was idle to warn her.
 9. Sıfat yararsız, faydasız, işe yaramaz, âtıl.
  idle rage.
  idle capital: âtıl sermaye.
 10. Sıfat temelsiz, mesnetsiz, gerçeklere dayanmayan.
  idle reports.
 11. Sıfat, Makine avara, boşta dönen.
  run idle: boşta işlemek.
 12. Fiil vaktini boş geçirmek, beyhude vakit geçirmek, vakit öldürmek, oyalanmak,
  argo havyar kesmek.
  idle
  away: boşa harcamak, ziyan etmek.
  Don't idle away your time.
 13. Fiil aylak aylak/âvâre dolaşmak.
  to idle along the avenue.
 14. Fiil, Makine boşta çalışmak/işlemek.
  The engine is idling.
 15. Fiil işsiz bırakmak.
zamanını öldürmek Fiil
parasını işletmemek Fiil
parasını işletmemek Fiil
parasını işletmeden tutmak Fiil
atıl durmak Fiil
boşta gezmek Fiil
tembel olmak Fiil
avare olmak Fiil
çok tembel
uyuşuk
işlememek Fiil
çalışmamak Fiil
atıl durmak Fiil
(para) âtıl duran
atıl duran para
(fabrika) âtıl durmak Fiil
(makine) avarada çalışmak Fiil
boş durmak Fiil
(araba) boş viteste çalışma
avaraya almak Fiil
rölantiye almak Fiil
sokaklarda başıboş gezmek Fiil
(Br) tembel ve düzensiz kişi
tembel çırak
miskin çırak
âtıl (boş duran) bakiye
(US) atıl kapasite
(US) âtıl kapasite
atıl kapasite İsim, Rekabet Hukuku
âtıl kapasitenin katlanılmak zorunda kalınan sabit maliyetleri İsim
atıl kapasitenin katlanılmak zorunda kalınan sabit maliyetleri İsim
atıl kapasite gideri
âtıl sermaye (üretimde herhangi bir katkıda bulunmayan , gelir getirici faaliyette kullanılmayan sermaye
atıl sermaye
işletilmeyen para
kör akım
atıl teçhizat
işlemeyen
boş duran tesisler İsim
kullanılmayan tesisler İsim
boş korkular İsim
tembel adam
rölanti
avara dişli.
onu bunu çekiştirme
boş saatler İsim
işlenmemiş toprak
işlevsiz döngü Bilgi Teknolojileri
atıl para (nakit ya da faiz getirmeyen , banka mevduatı olarak tutulan para
nakit ya da faiz getirmeyen banka mevduatı olarak tutulan para
nakit ya da faiz getirmeyen para
atıl para
kullanılamayan para
atıl para deposu İsim
avara çalışma
boşta çalışma
atıl dönem
kullanılmadan duran uçak
çalışmayan fabrika
atıl işletme aktifleri İsim
atıl fabrika kapasitesi
çalışmayan fabrika masrafları İsim
bahane
avara kasnak.
atıl kaynaklar İsim
armadan soyunmuş geminin tonajı
rölanti devri İsim, Ulaşım
ateş almama
havai sözler
gevezelik
boşboğazlık
boş duran daire
asılsız tehdit
boş zaman
boşa harcanan vakit
(üretim) kaybolan zaman
boşta kalma zamanı
ölü zaman
hareketsiz duran gemi
avara dişli.
avara kasnak.
işsiz işçi
kaybolan zaman
kuru kalabalık
atıl para talebi
boş zamanlarında
kullanılmadan bankada yatmak Fiil
makinenin atıl kaldığı süre
sırf merak saikiyle
bir işe katılmadan bakıp durmak Fiil