if my memory serves me (right

hafızam beni yanıltmıyorsa Zarf
yanlış hatırlamıyorsam Zarf
yanılmıyorsam Zarf