1. the breaking of the Ramadan fast at sunset
  2. the evening meal during Ramadan

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Oruçlu bir ... orucunu açması