image advertising

  1. cinsiyet
  2. canlılık
  3. eğlence
  4. başarı gibi çekici olumlu bir imge ile bağdaştırılmış reklam yapım türü