immediate notice

  1. derhal yapılması gereken ihbar
  2. (sigorta poliçesi) hasar bildirisi
(sigorta poliçesi) hasar bildirisi