imminent danger

  1. İsim, Hukuk yakın tehlike
  2. şu anki tehlike
  3. derhal yer alması beklenen ve muhtemel tehlike (meşru savunma koşullarından birini oluşturur
açık ve yakın tehlike İsim, Hukuk