implement the provisions of a convention

  1. Fiil bir anlaşmanın hükümlerini uygulamaya koymak
  2. Fiil bir anlaşmanın şartlarını uygulamak