1. İsim, Ekonomi ithalat
 2. ithal etmek, dış ülkelerden satınalmak /getirtmek.
  import machinery from Germany.
 3. ifade/beyan etmek, anlamını taşımak, delâlet etmek.
  What does this import?
 4. ima etmek.
 5. etkilemek, tesir etmek.
 6. önemi/hükmü olmak.
  It imports us to know whether …
 7. sokmak, karıştırmak.
 8. dış-alım, dıştan alım, ithalât, ithal, giriş.
  imports of raw cotton. Food imports.
  import licence/permit:
  ithalât izni/lisansı.
 9. ithal malı, yurt dışından getirilen mal.
 10. anlam, manâ, meal.
  The import of a speech. What is the import of his statement?
 11. önem, ehemmiyet, sonuç, netice, (özellikle) bağıl önem.
  It is hard to determine the import of this
  decision. Questions of great import.
 12. ABD'den gelen profesyonel futbolcu/atlet.
silah ithalatı
ithal malları İsim
ithal maddeleri İsim
ortalama ithalat eğitimi
ithalatın büyük kısmı
sermaye ithali
sermaye ithal lii
ithalatı sınırlamak Fiil
ithal malları üzerindeki kontrol
ithalat kısıtlaması
ithal yasağı
ithalatı ihracatla karşılama oranı
ithal için kotalar tespit etmek Fiil
gıda maddeleri ithalatı
gümrük resmine tabi olmayan ithalat
gümrüksüz ithalat
altın ithali
ithalat izni
marjinal ithalat eğilimi
bedelsiz ithalat
önemsiz
ithal müsaadesi İsim
ithal limanı
ithalat eğilimi
hammadde ithali
ham madde ithali
geçici ithalat
içeri aktarım Bilgi Teknolojileri
içeri aktarmak Fiil, Bilgi Teknolojileri
ithalat komisyoncusu
ithalat acentesi
ithal tahsisatı
ithal başvurusu
ithal düzenlemesi
ithalat yasağı
ithal yasağı
ithal engeli
ithalatsınırlamaları İsim
ithalat sınırlamaları İsim
ithalatçılık
ithalat işi
ithalatçı belgesi
ithalat belgesi
(AT) ithal vergileri İsim
ithal belgesi
ithalat ticareti
ithalat komisyoncusu
ithalat acentesi
ithal malları İsim
ithal mallar
ithalat kontrolü
ithalat kontrolu
ithal kredisi
akreditif kredisi
ithal kısıtlamaları İsim
ithal kısıtlamaları İsim
ithal hasarı
ithalatçı
ithalat beyannamesi
ithalat kısmı
ithalat depozitosu İsim
ithalat teminatı
(Br) ithalat depozitosu (ithalatı kısmak amacıyla , ithal malları gümrüğe geldiğinde mal bedelinin bir
bölümünün gümrüğe yatırılmasını öngören sistem
ithal resmi
ithalat vergisi
ithal vergisi İsim, Hukuk
gümrüksüz ithal etmek Fiil
ithal girdisi
kuruluş vergisi
ithalat dengeleme vergisi
ithalat gider vergisi
(US) ithalat gider vergisi
ithal faktoring
ithalat rakamı
ithalat finansmanı
ithalat firması
ithal lii serbest mallar listesi
ithali serbest mallar listesi
gümrüksüz ithal etmek Fiil
serbestçe ithal etmek Fiil
getirtmek Fiil
ithalat fonksiyonu
ithalat kazancı
altın ithal noktası İsim
ithal maddeleri İsim
ithal malları İsim
ithalat teminatları İsim
ithalat engeli
ithalat firması
ithalat sanayii
ithalat sanayi
ithalat akreditifi
ithalat prelevmanı
AT'nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çiftçiyi korumak amacıyla iç piyasadaki fiyatları dengelemede
kullanılan temel vergi aracı
ithal ruhsatı
ithal izni
ithalat izni
ithal lisansı
ithalat lisansı
ithal izni
ithal lisansı verme
ithalat tahdidi
ithalat listesi
ithal fiyatlarına yapılan zam
ithal mallarına zam
ithal malı
kendi hesabına yabancı ülkelerden mal alan
kendi ülkesinde stoklayan ve satın alma dolayısıyla tüm riski üstlenen ithalatçı tüccar
ithalatçı tüccar
ithalat tekeli
ithalat çarpanı
bir ifadenin önemi İsim
yabancı sermaye ithali
yabancı sermaye ithal lii
ithal izni
ithal permisi İsim, Kamu Yönetimi
ithalat izni
ithal müsaadesi İsim
ithal limanı
ithal fiyatı
ithal muameleleri İsim
ithal yasağı
ithalat yasakları İsim
ithalat kotası İsim
ithalat kotaları İsim
ithal malından alınan gümrük vergisi
ithalat hacminin küçültülmesi
ithalatta azalma
ithalat rejimi
ithalat mevzuatı
ithal ihtiyaçları İsim
ithal kısıtlamaları İsim
ithalat tahdidi
ithalat kısıtlamaları İsim
ithal kısıtlamaları İsim
ithalat sınırlamaları İsim
ithal sınırlamaları İsim
ithal malı getiren gemi
bir şeyi gümrüksüz ithal etmek Fiil
ithalat istatistiği
ithalat sübvansiyonu
ithal ikamesi
ithalat ikamesi
ithal ikameci sanayileşme
ithalattan alınan ek vergi
normal gümrük vergilerine ek olarak ithalattan alınan ek vergi
ithalat fazlası
ithal malları gümrük vergi cetveli
ithalat gümrük tarifesi
ithalat gümrük vergisi
ithalat vergisi
dış ülkelerden mal alma
ithalat
ithalat muamelesi
ithalat transferi
ithal değeri
kabul kredili ithalat
bedelsiz ithalat
bedelsiz ithalat
bedelsiz ithalat
ithal vesaiki karşılığı avans
kaçak mal ithali
(bir şeyin üzerine) ithalat vergisi koymak Fiil
ithalatta telâfi edici vergiler İsim
gümrük ithal belgesi
ithalat taleplerini azaltmak Fiil
İhracat-İthalat Bankası (US) (ödemeleri finanse ederek ve ihracatçıları , ihraç bedellerinin ödenmemesine
karşı sigortalayarak , ihracatı teşvik ede
ithal kotaları tespit etmek Fiil
ithal kotalarını tespit
gümrüksüz mal ithal lii
gümrüksüz mal ithali
altın ithal noktası İsim
altın ithal noktası İsim
(US) ithal resmini kaldırmak Fiil
azami ithalat vergisi
(AT) en düşük ithal fiyatı
petrol ithalat kotası İsim
ithal kısıtlamaları getirmek Fiil
yeniden ithal kotası tahsis etmek Fiil
ithal kotalarının yeniden tahsisi
bazı mallara uygulanan ithalat kısıtlaması
ithalat teftiş koşullarını basitleştirmek Fiil
çelik ithalatı artışı
ithalat mevzuatını sıkılaştırmak Fiil
ithal resmini kaldırmak Fiil