improve one's offer

  1. Fiil birinin teklif ettiğinden daha çok para vermek