improved property

  1. ıslah edilmiş gayrimenkul
  2. iyileştirilmiş gayrimenkul